Υπηρεσίες

Στον Ιχνηλάτη, μέσω εξατομικευμένων ή ομαδικών θεραπευτικών προγραμμάτων απευθυνόμαστε σε παιδιά που παρουσιάζουν:

 • Αναπτυξιακή διαταραχή του συντονισμού των κινήσεων 
 • Βαρηκοΐα – Κώφωση
 • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
 • Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα
 • Διαταραχή άρθρωσης και φωνολογικής ανάπτυξης
 • Διαταραχή Συμπεριφοράς 
 • Διαταραχή Ροής της ομιλίας (Τραυλισμός, Ταχυλαλία)
 • Διαταραχές Σίτισης
 • Δυσπραξία (Λεκτική / Κινητική)
 • Δυσγραφία – Γραφοκινητικές δυσκολίες
 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Συναισθηματικές Διαταραχές
 • Ψυχοκινητική καθυστέρηση
Εργοθεραπεία

Ανεξαρτησία και λειτουργικότητα στα έργα/καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών/εφήβων (σχολικές δραστηριότητες, αυτοϋπηρέτηση, παιχνίδι, κοινωνική συμμετοχή, ελεύθερος χρόνος, ύπνος), ενίσχυση αισθητηριακών, κινητικών, αντιληπτικών, κοινωνικών, γνωστικών και ψυχοσυναισθηματικών λειτουργιών.

Διαβάστε Περισσότερα
Λογοθεραπεία

Διαταραχές ομιλίας (άρθρωση – τραυλισμός), κατανόηση και έκφραση του λόγου, επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, σίτιση.

Διαβάστε Περισσότερα
Ειδική διαπαιδαγώγηση

Γνωστικές ικανότητες (μνήμη, συγκέντρωση, λογική σκέψη, οργανωτικές δεξιότητες, στρατηγικές μελέτης), αντιμετώπιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία), αντιμετώπιση γενικευμένων μαθησιακών δυσκολιών όπως διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ).

Διαβάστε Περισσότερα
Πρώιμη Παρέμβαση

Εντατική θεραπευτική προσέγγιση που χρησιμοποιείται στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού για την εξέλιξη της ανάπτυξης.

Διαβάστε Περισσότερα