Θεραπευτικές Μεθοδολογίες

Η επιστημονική μας ομάδα ενημερώνεται για τα νέα δεδομένα πάνω σε θεραπευτικές μεθόδους – προσεγγίσεις μέσω συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης.

Ayres Sensory Integration (Αισθητηριακή Ολοκλήρωση)

Η Θεραπεία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης απευθύνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στην κίνηση ή/και στην συμπεριφορά λόγω ανωριμότητας του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η θεραπεία είναι σχεδιασμένη ώστε να ενισχύει την φυσιολογική διαδικασία της εγγραφής, ρύθμισης και μετάφρασης αισθητηριακών πληροφοριών από το σώμα και από το περιβάλλον του ατόμου. 

Γνωσιακός Προσανατολισμός στην Εκτέλεση Έργου (CO – OP)

Η συγκεκριμένη προσέγγιση εστιάζει στα έργα και στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων (ποδήλατο, δέσιμο κορδονιών, γραφή, ρακέτες κλπ). Αρχικά αναπτύχθηκε για παιδιά με αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού αλλά πλέον εφαρμόζεται και σε άλλες διαγνωστικές ομάδες όπως ΔΑΦ, ΔΕΠ-Υ, Μαθησιακές Δυσκολίες, κλπ. Οι στόχοι θεσπίζονται μαζί με το παιδί ή/και την οικογένεια ενώ η παρέμβαση περιλαμβάνει χρήση γνωσιακών τεχνικών.

Δομημένη Εκπαίδευση (TEACCH)

Το σύστημα TEACCH αποτελεί ένα ολιστικό πρόγραμμα για άτομα με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές με στόχο την οργάνωση της εργασίας και του χρόνου τους. Η εκπαίδευση γίνεται μέσα από ειδικά σχεδιασμένα οπτικά προγράμματα και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. 

Εντατική Αλληλεπίδραση (Ιntensive Interaction)

Πρακτική προσέγγιση αλληλεπίδρασης για άτομα που δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν ή να κοινωνικοποιηθούν μέσα από την εξάσκηση των θεμελιωδών αρχών επικοινωνίας.

Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (ABA – Applied Behavior Analysis)

Πρόκειται για μια από τις πιο γνωστές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στο φάσμα του αυτισμού και ανήκει στις συμπεριφορικές προσεγγίσεις. Το ABA περιλαμβάνει μία σειρά παρεμβάσεων- τεχνικών και έχει στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας, της μάθησης, της συμπεριφοράς, του παιχνιδιού και των κοινωνικών δεξιοτήτων του ατόμου. 

Θεραπεία Σίτισης

Πρόγραμμα εκπαίδευσης σίτισης, μάσησης και αισθητηριακής απευαισθητοποίησης στο στόμα με την χρήση ποικίλων τεχνικών από προσεγγίσεις όπως Get Permission, SOS το Feeding, Sensory – Motor Approach κ.ά.

Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories)

Οι κοινωνικές ιστορίες είναι εξατομικευμένες για το κάθε παιδί ώστε να το βοηθήσει να κατανοήσει κοινωνικούς κανόνες στο σπίτι, στο σχολείο ή στην κοινότητα.  

Μέθοδος Sherborne Developmental Movement

Η Sherborne εφαρμόζεται σε ομάδες παιδιών ή εφήβων, δεσμεύοντάς τους στην διαδραστική μάθηση μέσα από το μοίρασμα κοινών κινητικών εμπειριών. Στόχοι αυτής της θεραπευτικής μεθόδου μεταξύ άλλων είναι η επίγνωση εαυτού και των άλλων, η επικοινωνία, η ανάπτυξη προσοχής στη δραστηριότητα, η βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων και η ενίσχυση αυτοπεποίθησης.

Μοντέλο Floortime

Το DIRFloortime είναι μια προσέγγιση  που απευθύνεται σε άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος δίνοντας έμφαση στην συνολικότερη ανάπτυξη του ατόμου μέσα από την δύναμη των ανθρώπινων σχέσεων και συνδέσεων.  Βασικός στόχος του μοντέλου είναι να χτίσει βάσεις για μία υγιή ανάπτυξη σε αντίθεση με στρατηγικές που δίνουν περισσότερη έμφαση στην αντιμετώπιση μόνο των συμπτωμάτων.

Πρωτόκολλο MORE

Το πρωτόκολλο MORE (Mouth-Oral-Respiration-Eye) αφορά μια εξειδικευμένη παρέμβαση που εφαρμόζεται σε παιδιά με αναπτυξιακές αποκλίσεις ή/και δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Βασίζεται στην νευροφυσιολογική συσχέτιση του στόματος με τις υπόλοιπες λειτουργίες (αναπνοή, αυτό – ρύθμιση, οφθαλμοκίνηση, στάση κ.ά. ) και εστιάζει στην σημαντική συνεργία του μηχανισμού απομύζηση – κατάποση – αναπνοή.

Πρωτόκολλο Wilbarger

Αφορά ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα όπου ο θεραπευτής δίνει απτικά και ιδιοδεκτικά ερεθίσματα με την χρήσης της ειδικής βούρτσας και χειρισμών – πιέσεων σε άτομα που εμφανίζουν αισθητηριακή αμυντικότητα (υπερβολική αισθητηριακή ευαισθησία ή φόβο σε τυπικά ερεθίσματα). Συνοδεύεται από εξατομικευμένο, καθημερινό αισθητικοκινητικό πρόγραμμα που ονομάζεται «αισθητηριακή δίαιτα».