Βιολάκη Νίκη

Βιολάκη Νίκη

Εργοθεραπεύτρια

Βιογραφικό

Είναι εργοθεραπεύτρια και ολοκλήρωσε το τετραετές πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Εργοθεραπείας του Queen Margaret University, Endiburg.

Με στόχο τη συνεχή εξέλιξη και κατάρτιση έχει εκπαιδευτεί σε σύγχρονες μεθοδολογίες παρέμβασης και αξιολογητικά εργαλεία για τον παιδιατρικό πληθυσμό και τις οικογένειες τους. Επιγραμματικά, έχει εκπαιδευτεί στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση Ayres-ASI, τη Δομημένη Εκπαίδευση TEACCH και το Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (PECS). Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων σχετικά με την Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), τη Δυσγραφία και την συσχέτιση της όρασης με την μάθηση. Τέλος, έχει εκπαιδευτεί σε εργο-κεντρικά μοντέλα παρέμβασης και εκπαίδευσης γονέων όπως την Καθοδήγηση στην Εκτέλεση Έργου (Βασική Εκπαίδευση στο Occupational Performance Coaching) και τη Κλινική Συλλογιστική με έμφαση στην εκπαίδευση/διαχείριση της οικογένειας.

Η εμπειρία της αφορά τον παιδιατρικό πληθυσμό και έχει εργαστεί σε θεραπευτικά ιδιωτικά κέντρα στην Κρήτη και στην Θεσσαλονίκη. Επιπλέον υπήρξε μέλος διεπιστημονικής ομάδας σε κέντρο διημέρευσης παιδιών και εφήβων ενώ παράλληλα υποστήριζε παιδιά με τον ρόλο της παράλληλης στήριξης, στο νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού.