Γρηγοριάδης Ανδρέας

Γρηγοριάδης Ανδρέας

Ειδικός Παιδαγωγός

Βιογραφικό

Ολοκλήρωσε τις τετραετείς προπτυχιακές του σπουδές στην Ειδική Αγωγή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το 2014, και συγκεκριμένα αποφοίτησε από το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, επιλέγοντας την κατεύθυνση Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή (MEd), με μερική υποτροφία, στην Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει, με άριστα, μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Έχει πιστοποίηση στη χορήγηση του Ψυχομετρικού Εργαλείου «Λογόμετρο» όπως και επάρκεια στη γραφή Braille. Ερευνητικά, έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, έχει προβεί σε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ενώ επίσης παρακολουθεί επιμορφώσεις στα πλαίσια της συνεχούς κατάρτισης.

Εργάζεται στον χώρο της ειδικής αγωγής από το 2015. Διαθέτει διδακτική εμπειρία στην υποστήριξη μαθητών με γενικές & ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές, ΔΕΠ-Υ, διαταραχές λόγου & ομιλίας, δυσκολίες προσαρμογής και συμπεριφοράς, νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, προβλήματα όρασης καθώς και τύφλωση.

Ασχολείται με την εκπαιδευτική αξιολόγηση, την κατάρτιση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, την παρέμβαση καθώς και την κοινωνικοσυναισθηματική υποστήριξη των παιδιών.