Μπαβέλη Γεωργία

Μπαβέλη Γεωργία

Εργοθεραπεύτρια

Βιογραφικό

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και εγγεγραμμένο μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών.

Παράλληλα με τις σπουδές της εργάστηκε σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, ως παράλληλη στήριξη, με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας και την συνάφεια με παιδιά, μιας και ήδη είχε αποφασίσει να ασχοληθεί με την παιδιατρική εργοθεραπεία.

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε κέντρα ειδικών θεραπειών με παιδιατρικό πληθυσμό. Συνεχίζει διαρκώς να εκπαιδεύεται, να ενημερώνεται και να καταρτίζεται μέσα από τη παρακολούθηση διεθνών και πανελλήνιων συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων όπως τη μέθοδο της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, τη μέθοδο Sherborne Developmental Movement, την Εντατική Αλληλεπίδραση, τη μέθοδο Δομημένης εκπαίδευσης TEACCH, τις Κοινωνικές Ιστορίες, τη Δυσγραφία, το Messy Play, την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ), το παιδικό ιχνογράφημα κ.α. Παράλληλα, χρησιμοποιεί σύγχρονα αξιολογητικά εργαλεία στη κλινική πρακτική της όπως ενδεικτικά: Sensory Profile 2, Developmental Test of Visual-Motor Integration (BEERY VMI) 6th ed., Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency 2nd ed.

Τέλος, συμμετέχει εθελοντικά ως εκπαιδεύτρια ομάδων σε σεμινάρια της ελληνικής εταιρείας καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.