Πρώιμη Παρέμβαση

Πρώιμη Παρέμβαση

Η πρώιμη παρέμβαση εστιάζει στην πρόληψη, στην ανίχνευση και στην ενίσχυση της ανάπτυξης των παιδιών. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντικά, μιας που η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου ευνοεί την βελτίωση της λειτουργικότητας σε τομείς που πιθανόν να υπολείπεται. 

Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πλαισίωση και την εμπλοκή  της οικογένειας αφού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος την ομάδας! Η εκπαίδευση γονέων μπορεί να γίνει στο χώρο μας (στα πλαίσια της θεραπευτικής συνεδρίας), στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού ή μέσα από εκπαιδευτικές συναντήσεις (ψυχοεκπαίδευση). 

Η πρώιμη παρέμβαση αφορά κυρίως βρέφη/νήπια μικρής ηλικίας (έως 3 ετών) και στόχος της είναι η κατάκτηση των βασικών αναπτυξιακών σταδίων  και η λειτουργικότητα σε όλα τα πλαίσια. Οι τομείς παρέμβασης είναι η κινητική, η γλωσσική, η ψυχοσυναισθηματική και η γνωστική ανάπτυξη. 

Οι στόχοι της πρώιμης παρέμβασης εξαρτώνται από το αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκεται το παιδί και μπορεί μεταξύ άλλων να είναι:

  • Βελτίωση κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
  • Αύξηση ενδιαφέροντος για κοινωνική αλληλεπίδραση
  • Ρύθμιση συμπεριφοράς
  • Βελτίωση συγκέντρωσης προσοχής και εκτέλεσης εντολών 
  • Εμπλουτισμός παιχνιδιού
  • Βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων
  • Αυτονομία σε δραστηριότητες αυτοφροντίδας
  • Εκπαίδευση σε προσχολικές δραστηριότητες
  • Αύξηση της αντίληψης συναισθημάτων και ιδεών
  • Προετοιμασία για ένταξη του παιδιού σε εκπαιδευτικό πλαίσιο.