Κλινική συλλογιστική

Αφορά τον τρόπο με το οποίο οι θεραπευτές σχεδιάζουν και υλοποιούν κάθε στάδιο της θεραπευτικής διαδικασίας όπως είναι η αξιολόγηση, η στοχοθεσία, το θεραπευτικό πρόγραμμα καθώς και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων μας! 

Στον Ιχνηλάτη εφαρμόζουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες (evidence based) διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, με σκοπό την μέγιστη αξιοποίηση του δυναμικού των εξυπηρετούμενων και την βελτίωση της λειτουργικότητάς τους.