Διαρκής επιμόρφωση

Τα μέλη της ομάδας μας, εμπλουτίζουν συνεχώς τις γνώσεις τους και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, παρακολουθώντας τα νέα δεδομένα πάνω στον εκάστοτε κλάδο συνδυάζοντας την εφαρμογή σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών.